PL EN


2015 | 53 |
Article title

Emigracja do świata klauzurowego – na podstawie relacji sióstr zakonnych

Content
Title variants
PL
Emigration to the enclosed world – based on the nuns’ accounts
Languages of publication
Abstracts
PL
Celem artykułu jest analiza relacji sióstr zakonnych na temat ich emigracji do świata klauzurowego. Spośród kilkudziesięciu wypowiedzi sióstr (reprezentujących różne polskie zgromadzenia zakonne) na temat ich wyboru drogi życiowej wybrałam najciekawsze i najobszerniejsze. Teksty (łącznie 20) zamieszczone na stronach internetowych zakonów poddałam analizie treści, nakierowanej na wyodrębnienie dominujących wątków tematycznych. Mają one ważny walor ko¬gnitywny, pokazują dynamikę powołania do życia konsekrowanego, które jest nie tylko aktem osobowym, ale i fenomenem społecznym; pozwalają też na wyodrębnienie czynników decydujących o zakonnej emigracji. Oprócz segmentacji wypowiedzi według klucza semantycznego, w podstawowym zakresie uwzględniłam też ich cechy językowe.
EN
The author’s aim is to analyze the nuns’ accounts on their spiritual and physical emigration to the enclosed world. Out of several dozen of sisters’ statements on their vocation, deriving from all sorts Polish religious congregations, the most engaging and extensive ones were chosen. The texts (altogether 20), placed on orders’ websites, were submitted to content analysis, aimed at isolating the dominant threads. They have an important cognitive value and present the dynamics of the vocation, which is not only a personal act, but also a social phenomenon; allow to distinguish factors that determine the choice of this unique way of life. Apart from the segmentation of the accounts according to the semantic key, in the basic scope also their linguistic features were taken into account.
Year
Volume
53
Physical description
Dates
published
2015
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
URI
http://hdl.handle.net/11089/15710
YADDA identifier
bwmeta1.element.hdl_11089_15710
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.