PL EN


2004 | 175 |
Article title

On Maximization of Estimation Accuracy in Multiparameter Two Stage Sampling

Content
Title variants
EN
O maksymalizacji dokładności estymacji w wieloparametrowym losowaniu dwustopniowym
Languages of publication
Abstracts
EN
In the paper the problem of sample allocation for both stages in such a way, that the accuracy of an estimation of the means of many variables is maximal and the survey cost is restricted is considered. As the measure of accuracy, value of the spectral radius of covariance matrix of means estimators vector is taken. It was proved that the spectral radius is a convex function of sample sizes. That allows effective solving the problem using known methods adapted to this issue.
PL
W pracy rozważano zadanie ustalenia liczebności prób losowanych na obydwu stopniach losowania tak, aby dokładność estymacji średnich wielu cech populacji była maksymalna przy kosztach obserwacji próby nieprzekraczających zadanego poziomu. Za miarę dokładności estymacji przyjęto wartość promienia spektralnego macierzy kowariancji wektora estymatorów wartości średnich cech. Wykazano, że promień spektralny tej macierzy dla przekształconego zadania jego minimalizacji jest wypukłą funkcją odpowiedniego wektora. Pozwala to na efektywne poszukiwanie optymalnego rozwiązania przy użyciu znanych metod adaptowanych do tego problemu.
Year
Volume
175
Physical description
Dates
published
2004
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
URI
http://hdl.handle.net/11089/15989
YADDA identifier
bwmeta1.element.hdl_11089_15989
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.