PL EN


2004 | 175 |
Article title

Preference Relations in Ranking Multivalued Alternatives in Finance Using Stochastic Dominance

Content
Title variants
EN
Związki preferencji w rankingowaniu wielowartościowych alternatyw w finansach przy użyciu dominacji statystycznych
Languages of publication
Abstracts
EN
This study used stochastic dominance tests for ranking alternatives under ambiguity, to build an efficient set of assets for a different class of investors. We propose a two-step procedure: first test for multivalued stochastic dominance and next calculate the value of preference relations.
PL
W artykule wykorzystano testy stochastycznej dominacji dla rangowanych hipotez alternatywnych w warunkach dwoistości w celu zbudowania efektywnego zbioru aktywów dla różnych klas inwestorów. Zaproponowano procedurę składającą się z dwóch kroków. Pierwszym jest test dla wielowartościowej dominacji stochastycznej. W następnym kroku obliczona jest wartość dla powiązań preferowanych.
Year
Volume
175
Physical description
Dates
published
2004
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
URI
http://hdl.handle.net/11089/15997
YADDA identifier
bwmeta1.element.hdl_11089_15997
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.