PL EN


2008 | 216 |
Article title

Bayes estimation in agricultural sample surveys in Poland

Content
Title variants
EN
Estymacja Bayesowska w reprezentacyjnych badaniach rolniczych w Polsce
Languages of publication
Abstracts
EN
Direct estimators used in sample surveys usually provide parameters’ estimates for country and regions. They do not provide estimates for smaller crosssections (age, gender etc.) or smaller geographical areas (subregions, counties, towns and communes). One of the possibilities to obtain such estimates is Bayes approach. It is based on known information beyond the sample. There were considered two Bayes estimators: empirical and hierarchical to obtain precise estimates for counties in agricultural sample surveys carried out by Central Statistical Office in Poland. Additional source of information was Census of Agriculture, whose data are correlated with data from agricultural sample surveys.
PL
W badaniach reprezentacyjnych, prowadzonych przez statystykę publiczną w Polsce i innych krajach, są stosowane estymatory bezpośrednie, oparte wyłącznie na wynikach z próby. Dostarczają one ocen parametrów dla podstawowych przekrojów kraju jako całości i dla większych obszarów, jak województwa. Natomiast nie dają ocen dla mniejszych przekrojów, jak: wiek, płeć itp. oraz dla mniejszych obszarów, jak: podregiony, powiaty, miasta, gminy. Jedną z możliwości uzyskania takich ocen jest podejście bayesowskie, oparte na znanej informacji spoza próby. W artykule rozważa się dwa estymatory bayesowskie: empiryczny i hierarchiczny, aby uzyskać precyzyjne oceny parametrów dla powiatów w reprezentacyjnych badaniach rolniczych prowadzonych przez GUS w Polsce. Źródłem informacji dodatkowych jest pełny spis rolny. Zastosowanie tych estymatorów daje oceny parametrów dla powiatów o dużej precyzji, w przypadku istnienia znacznej korelacji między wynikami z pełnego spisu rolnego i z reprezentacyjnych badań rolniczych prowadzonych po danym spisie.
Year
Volume
216
Physical description
Dates
published
2008
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
URI
http://hdl.handle.net/11089/16190
YADDA identifier
bwmeta1.element.hdl_11089_16190
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.