PL EN


2008 | 216 |
Article title

Applying the RiskGrade measure in the risk analysis and the efficiency of Open Pension Funds

Authors
Content
Title variants
EN
Zastosowanie miary RiskGrade do analizy ryzyka i efektywności Otwartych Funduszy Emerytalnych
Languages of publication
Abstracts
EN
The paper aims at reminding the classic risk measures and presenting the RiskGrade measure (1994). This statistic allows comparisons between the investment risk of different financial assets and also the risk of financial investments across different regions of the World. Some advantages and disadvantages of this measure of volatility and also technical problems of using will be described. After describing RiskGrade measure, the rating of Open Pension Funds (OPFs) considering the investment risk will be created. Obtained results will be compared with the risk of selected Open Investment Funds (OIFs) - with similar assets structure - operating on the Polish asset’s market. Next part of the paper contains the suggestion of the measure of efficiency of investment based on RiskMetrics volatility.
PL
Celem niniejszego opracowania jest przypomnienie klasycznych miar ryzyka oraz prezentacja miary ryzyka RiskGrade (1994). Statystyka ta pozwala porównywać ryzyko inwestycyjne różnych aktywów finansowych, a także ryzyko inwestycji finansowych pochodzących z różnych regionów Świata. Przedstawione zostaną wady i zalety wspomnianej miary zmienności oraz techniczne problemy jej zastosowania. Po omówieniu metodologii RiskGrade zbudowany zostanie ranking Otwartych Funduszy Emerytalnych (OFE) pod względem ryzyka inwestycyjnego. Uzyskane wyniki porównane zostaną z ryzykiem wybranych Otwartych Funduszy Inwestycyjnych (OFI) - o podobnej strukturze aktywów - działających na polskim rynku kapitałowym. W kolejnym kroku przedstawiona zostanie propozycja miary efektywności inwestycji opartej na zmienności RiskMetrics.
Year
Volume
216
Physical description
Dates
published
2008
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
URI
http://hdl.handle.net/11089/16206
YADDA identifier
bwmeta1.element.hdl_11089_16206
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.