PL EN


1991 | 025 |
Article title

Взаимодействие болгарского и русского языков в области предложной системы

Authors
Content
Title variants
RU
Wzajemne wpływy języka bułgarskiego i rosyjskiego w kształtowaniu systemu przyimkowego
Languages of publication
Abstracts
PL
Artykuł zawiera analizę wybranych jedenastu grup semantycznych przyimków pierwotnych i wtórnych w języku bułgarskim i rosyjskim. Stan aktualnej sytuacji językowej w badanym zakresie przedstawia autor jako wypadkową długiego procesu rozwojowego, w tym głównie jako wynik dwustronnego oddziaływania: 1) języka starobułgarskiego na język staroruski, 2) współczesnego języka rosyjskiego na język bułgarski. Jak wynika z zaprezentowanego materiału, jedynie w sporadycznych wypadach zaznaczał się wpływ innych języków (słowiańskich i niesłowiańskich).
Keywords
Year
Volume
025
Physical description
Dates
published
1991
Contributors
author
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
URI
http://hdl.handle.net/11089/16237
YADDA identifier
bwmeta1.element.hdl_11089_16237
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.