PL EN


1991 | 025 |
Article title

К вопросу типологии сходств и различий родственных языков (на материале глагольно-именных словосочетаний русского и сербохорватского языков)

Content
Title variants
RU
О typologii podobieństw i różnic w językach pokrewnych (na materiale konstrukcji werbalno-nominalnych w języku rosyjskim i serbsko-chorwackim)
Languages of publication
Abstracts
PL
Opierając się na materiale języka rosyjskiego i serbsko-chorwackiego autor artykułu zajmuje się funkcjonalnym znaczeniem czasownikowo-imiennych związków wyrazowych, składających się z czasownika ruchu z przedrostkiem i rzeczownika z przyimkiem. Znaczenia te określa się na podstawie opisu cech semantycznych przedrostków i przyimków. W artykule autor przedstawił dość skomplikowaną strukturę tych cech, podkreślił semantyczny związek przedrostków między sobą i ich współdziałanie z przyimkami, co w całości określa funkcjonalne znaczenie związków wyrazowych. W rozpatrzonym odcinku słownika podkreślono znaczne podobieństwa pomiędzy językiem rosyjskim i serbsko-chorwackim.
Keywords
Year
Volume
025
Physical description
Dates
published
1991
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
URI
http://hdl.handle.net/11089/16238
YADDA identifier
bwmeta1.element.hdl_11089_16238
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.