PL EN


1997 | 036 |
Article title

Image Schemata and Light: a Study in Contrastive Lexical Domains in English and Spanish

Content
Title variants
EN
Schematy wyobrażeniowe i opozycje leksykalne w leksykografii funkcjonalnej: pole scmant tyczne ‘światło’ w języku angielskim i hiszpańskim
Languages of publication
Abstracts
PL
Artykuł jest analizą hipotezy dowodzącej, że struktura języka może być źródłem inwentarza kategorii konceptualnych. Autorki stosują model funkcjonalno-leksematyczny leksykografii funkcjonalnej do analizy struktury definicyjnej pojęć oznaczających emitowanie światła i ich rozszerzeń metaforycznych w języku angielskim i hiszpańskim. Poprzez taką analizę autorki dochodzą do ustalenia zbioru zasadniczych kryteriów służących do klasyfikacji jednostek leksykalnych do poszczególnych domen poznawczych oraz do zdeterminowania i klasyfikacji związków między nimi zarówno na poziomie mikro-, jak i makrostruktury. Ustalone parametry wydają się być zbieżne ze znanymi w literaturze gramatyki kognitywnej schematami wyobrażeniowymi, co może być traktowane jako kolejny dowód na potwierdzenie tez podejścia kognitywnego do języka.
Keywords
Year
Volume
036
Physical description
Dates
published
1997
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
URI
http://hdl.handle.net/11089/16444
YADDA identifier
bwmeta1.element.hdl_11089_16444
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.