PL EN


1997 | 036 |
Article title

Thematics and Conceptual Semantics of English Middle Verbs

Content
Title variants
EN
Tematyczna i konceptualna semantyka angielskich czasowników medialnych
Languages of publication
Abstracts
PL
Celem autora jest omówienie wzajemnych związków semantyki i składni we współczesnej gramatyce generatywnej (zwłaszcza modelu Chomsky’ego). Pierwsza część artykułu zawiera analizę różnych teorii ról tematycznych i problemów związanych z wyszczególnieniem wszystkich typów ról w teoriach wypracowanych przez Fillmore’a, Grubera i Jackendoffa, a stosowanych przez gramatyków generatywnych. Druga część artykułu poświęcona jest analizie jednej konstrukcji - angielskiej stronie medialnej (np. This book reads easily - Ta książka czyta się łatwo) i czasowników w niej występujących, tzw. middle verbs. Po przedstawieniu właściwości składniowych i semantycznych tej konstrukcji konieczne staje się zaproponowanie odpowiednich poziomów repezentacji leksykalnych dla middle verbs. Analiza zaproponowana w artykule zakłada, że na żadnym poziomie reprezentacji w konstrukcjach medialnych nie występuje rola tematyczna agensa. Właściwe rozwiązanie polega na zaproponowaniu elementarnej reprezentacji leksykalno-semantycznej, z której można derywować poszczególne konstrukcje, w tym również stronę medialną. Semantyka konceptualna leżąca u podstaw przyjętej w artykule analizy w znacznym stopniu nawiązuje do propozycji Raya Jackendoffa.
Keywords
Year
Volume
036
Physical description
Dates
published
1997
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
URI
http://hdl.handle.net/11089/16447
YADDA identifier
bwmeta1.element.hdl_11089_16447
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.