PL EN


1997 | 036 |
Article title

On the Pragmatic Organization of JFK’S Inaugural Speech

Authors
Content
Title variants
EN
Pragmatyka organizacji przemówienia inauguracyjnego J. F. Kennedy’ego
Languages of publication
Abstracts
PL
Autor podejmuje próbę analizy monologu politycznego z perspektywy teorii aktów mowy. W studium tekstu kategorią porządkującą i nadrzędną w stosunku do zaproponowanych ośmiu kryteriów analizy (m. in. kohezji i koherencji) jest tzw. makroakt mowy. Opisany proces jego lingwistycznej derywacji naświetla problem efektu perlokucyjnego przemówienia, który, w odczuciu autora, nosi znamiona manipulacji językowej opartej w znacznej mierze na wykorzystaniu psychologicznych technik perswazji.
Keywords
Year
Volume
036
Physical description
Dates
published
1997
Contributors
author
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
URI
http://hdl.handle.net/11089/16452
YADDA identifier
bwmeta1.element.hdl_11089_16452
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.