PL EN


1997 | 036 |
Article title

Aphasia: the Case Study

Content
Title variants
EN
Afazja: Studium przypadku
Languages of publication
Abstracts
PL
W artykule zaprezentowano wyniki badań nad językiem pięcioletniego chłopca, który w wyniku uszkodzeń mózgu powstałych w czasie porodu nie rozwinął mowy właściwej. Po wnikliwych badaniach okazało się, że chłopiec cierpi na afazję. Afazja została zdefiniowana przez R. Jakobsona jako poważna utrata lub ograniczenie rozumienia i produkcji mowy następujące w wyniku uszkodzenia mózgu lub dysfunkcji neurologicznych [ J a k o b s o n 1971]. Artykuł zawiera analizę języka afatycznego dziecka w czterech głównych poziomach języka czyli: fonologii, morfologii, składni i dyskursie. W każdym poziomie przedstawiany jest deficyt językowy afatyka i przeprowadzone analizy ilościowe i jakościowe. Wyniki przeprowadzonych badań i testów wskazują, że dziecko znajduje się na etapie „dwóch słów” lub mowy telegraficznej i udowadniają, że akwizycja języka u dziecka afatycznego przebiega podobnie jak u dziecka normalnego. Afatyk stosuje te same zasady w przyswajaniu języka, a kolejność przyswajania poszczególnych elementów mowy jest bardzo zbliżona do tej obserwowanej u dzieci normalnych.
Keywords
Year
Volume
036
Physical description
Dates
published
1997
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
URI
http://hdl.handle.net/11089/16454
YADDA identifier
bwmeta1.element.hdl_11089_16454
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.