PL EN


1998 | 037 |
Article title

Beznà komunikâcia obyvatel’ov siićasnych miest vo svetle slovenskÿch sociolingvistickÿch vÿskumov

Content
Title variants
PL
Potoczna komunikacja mieszkańców współczesnych miast w świetle słowackich badań socjolingwistycznych
Languages of publication
Abstracts
PL
Autor ma na celu syntetyzujące przedstawienie badań socjolingwistycznych prowadzonych w słowackich aglomeracjach miejskich. Pierwszy etap badań tzw. języka miasta realizowany był w latach 60. i na początku następnego dziesięciolecia. Metodologia badawcza była oparta na przeciwstawieniu: literackość - nieliterackość środków językowych. Mimo ograniczeń, ten pierwszy socjolingwistyczny projekt wyprzedził swoją epokę. Wyniki badań terenowych wykazały, że potoczna, spontaniczna komunikacja w warunkach miejskich nie jest zjawiskiem jednolitym, (np. literackim), ale hybrydą, której nie można lokalizować tylko w granicach: odmiana literacka - tradycyjny dialekt. Ta hipoteza potwierdziła się wraz z wprowadzeniem komunikacyjnego podejścia do teorii literackiego języka słowackiego ( H o r e c k ÿ 1979). W związku z respektowaniem fenomenu języka narodowego eksponuje się funkcyjnie cechy kompleksowej potoczności. Podejście komunikacyjne zapoczątkowało drugi etap badań języka miejskiego. Oparte na teorii komunikacji i pragmatyki badania z ostatniego dziesięciolecia (1985-1995) sygnalizują wiarygodnie, że formacja komunikacyjna funkcjonująca w środowiskach miejskich jest bardzo dynamiczna, wewnętrznie zróżnicowana, zależna od socjalno-komunikacyjnego statusu jej użytkowników. Potwierdza się pogląd o istnieniu dwóch podstawowych odmian języka narodowego - ustnej i pisanej; każdy wariant odgrywa swoistą rolę w porozumiewaniu się, ma specyficzną normę i profil.
Keywords
Year
Volume
037
Physical description
Dates
published
1998
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
URI
http://hdl.handle.net/11089/16477
YADDA identifier
bwmeta1.element.hdl_11089_16477
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.