PL EN


1999 | 038 |
Article title

Художественное время и пространство в поэзии Льва Озерова

Content
Title variants
RU
Przestrzeń i czas w poezji Lwa Ozierowa
Languages of publication
Abstracts
PL
Przedmiotem analizy i interpretacji w artykule jest czas i przestrzeń artystyczna w utworach współczesnego poety rosyjskiego Lwa Ozierowa. Kategorie te w znacznej mierze wyznaczają językowe ukształtowanie jego tekstów. Rozpatrujemy wzajemne relacje pomiędzy wyróżnionymi komponentami strukturalnymi, które często splatają się. Stąd budowa licznych utworów Ozierowa jest czasoprzestrzenna. Wskazujemy zarówno na elementy konstrukcyjne czasu i przestrzeni, jak też na metaforyczne znaczenie tych kategorii w tekstach poety. Semantykę czasu artystycznego zakreślają konkretne leksemy, całe ugrupowania leksykalne i zwroty temporalne. Tradycyjne słownictwo temporalne wzbogaca leksyka, w której aktualizuje się w rozlicznych konsytuacjach potencjalny sem czasu. Przestrzeń poetycką również egzemplifikują rozmaite jednostki leksykalne oraz konstrukcje składniowe. Zarówno czas, jak i przestrzeń, stają się w świecie przedstawionym Ozierowa obiektami estetycznymi. Otwarta przestrzeń poetycka uwypukla ekspresję i refleksyjność czasu, który mimo dominacji form czasu teraźniejszego występuje we wszystkich swoich odmianach. Przy czym utwory z czasownikami w czasie przeszłym są bardziej dynamiczne, niż z czasownikami w czasie teraźniejszym. Poezję Ozierowa cechuje złożoność i różnorodność czasoprzestrzeni wyrażonej poprzez bogatą polisemię słowa poetyckiego.
Keywords
Year
Volume
038
Physical description
Dates
published
1999
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
URI
http://hdl.handle.net/11089/16479
YADDA identifier
bwmeta1.element.hdl_11089_16479
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.