PL EN


2007 | 205 |
Article title

Kalendarium wydarzeń zawodowych i naukowych Profesora Władysława Welfe

Content
Title variants
PL
The calendar of scientific and professional events of Professor Władysław Welfe
Languages of publication
Abstracts
PL
Profesor Władysław Welfe opublikował ponad 35 monografii książkowych, był redaktorem ponad 18 Conference Proceedings i opublikował ponad 380 artykułów. Pod jego kierunkiem zostało napisanych 37 rozpraw doktorskich (w tym prace kilku obcokrajowców), 160 prac magisterskich, również opiekę naukową sprawował w 15 rozprawach habilitacyjnych. Wielokrotnie recenzował rozprawy habilitacyjne i dorobek naukowy do tytułów profesorskich. Kilku jego uczniów uzyskało tytuły naukowe profesora. Był promotorem w przewodach prowadzących do uzyskania tytułu doktora h.c. UŁ przez tak znakomitych uczonych jak akad. A. G. Aganbegjan, prof. L. R. Klein (laureat Nagrody Nobla) oraz prof. R. Barre.
EN
Professor Władysław Welfe published more than 35 book monographs, was the editor of more than 18 Conference Proceedings and published more than 380 articles. He supervised 37 doctorate theses (among them a couple of foreign works), 160 master theses, and he was a scientific adviser in 15 professor’s theses. He reviewed many professor’s theses and the scientific collected works for conferring professor’s titles. Some of his students got the title of scientific professor. He was the promoter of conferring the Honoris Causa title of the University of Łódź to such outstanding scientists as academic A. G. Aganbegjan, prof. L. R. Klein (Nobel Prize winner) and prof. R. Barre.
Keywords
Year
Volume
205
Physical description
Dates
published
2007
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
URI
http://hdl.handle.net/11089/16482
YADDA identifier
bwmeta1.element.hdl_11089_16482
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.