PL EN


2015 | 20 |
Article title

Wydatki na dobra i usługi związane z rozwojem intelektualnym członków gospodarstw domowych z perspektywy wiejskich budżetów domowych

Authors
Content
Title variants
PL
Expediture on goods and services related to intellectual development household members from the perspective of rural household budgets
Languages of publication
Abstracts
PL
Inwestowanie w dobra i usługi związane z kształceniem mogą przynieść wymierne efekty społeczne. W artykule skupiono się na analizie cech determinujących wydatki na rozwój intelektualny członków rodziny w wiejskich gospodarstwach domowych oraz dokonano porównania poziomu wydatków na kształcenie w zależności od miejsca lokalizacji, tj. uwzględniono gospodarstwa domowe zlokalizowane w największych miastach oraz gospodarstwa domowe zlokalizowane na wsiach. Wydaje się, że mimo licznych przeobrażeń polskiej wsi nadal utrzymują się znaczne różnice w modelach konsumpcji, także w odniesieniu do wydatków na kształcenie, między gospodarstwami domowymi z miast i ze wsi.
EN
The article focuses on the analysis of the characteristics that determine spending on education in rural households, and compared the level of expenditure on education depending on where location. Includes households located in the largest cities and villages. Despite the many transformations of the Polish countryside there are still significant differences in spending on education between households of the cities and the countryside.
Year
Issue
20
Physical description
Dates
published
2015
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
URI
http://hdl.handle.net/11089/16591
YADDA identifier
bwmeta1.element.hdl_11089_16591
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.