PL EN


2015 | 20 |
Article title

Zagospodarowanie przestrzenne gminy wiejskiej Kotlin w świadomości jej mieszkańców

Content
Title variants
PL
Spatial development of Kotlin rural community in the minds of its inhabitants
Languages of publication
Abstracts
PL
Celem artykułu jest ocena wpływu wiedzy oraz doświadczenia związanego z tematyką planowania przestrzennego mieszkańców gminy wiejskiej Kotlin położonej w województwie wielkopolskim na postrzeganie jej stanu zagospodarowania. Na podstawie badań ankietowych określono znajomość opracowań planistycznych wśród mieszkańców, odczuwanie przez nich przestrzeni oraz stan ich zadowolenia z prowadzonej w gminie polityki przestrzennej.
EN
This article is about the spatial development of Kotlin community in the minds of its inhabitants. The main goal is an evaluation of the impact of the knowledge and experience of the local community on the perception of spatial planning its development status. In this study, using a survey and chi-square test to research knowledge of planning studies among residents, feeling their space, their satisfaction with the state of spatial policy in Kotlin community and the impact of society on the development.
Year
Issue
20
Physical description
Dates
published
2015
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
URI
http://hdl.handle.net/11089/16598
YADDA identifier
bwmeta1.element.hdl_11089_16598
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.