PL EN


2015 | 19 |
Article title

System informacji statystycznej małych miast na Ukrainie ‒ ocena i koncepcja zmian

Content
Title variants
PL
Statistical information system of small towns in Ukraine – evaluation and concept of changes
Languages of publication
Abstracts
PL
Celem artykułu jest ocena dostępności do informacji statystycznej dla ośrodków lokalnych na Ukrainie (ze szczególnym uwzględnieniem małych miast) oraz autorska propozycja zestawu wskaźników, których monitoringiem i upublicznieniem, w pierwszej kolejności, powinny zająć się urzędy statystyczne. W pierwszej części opracowania omówiono problem dostępności do danych statystycznych i wskazano istniejące źródła pozyskiwania informacji nt. sytuacji społeczno-gospodarczej małych miast. W drugiej części zaprezentowano autorską koncepcję integracji obecnie istniejących źródeł wiedzy oraz wskazano na działania niezbędne dla poprawy dostępności do systemu informacji statystycznej, w szczególności dla decydentów odpowiadających za politykę rozwoju na szczeblu lokalnym.
EN
The main aim of the article is to evaluate the accessibility of statistical information for small towns in Ukraine and to present the authors’ concept of changes in this system. In the first part of the text the authors characterize the statistical information system in Ukraine and present available sources of statistical data about the socio-economic situation in small towns. In the second part of the article the authors presents their own concept of integration of existing data sources into one system.
Year
Issue
19
Physical description
Dates
published
2015
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
URI
http://hdl.handle.net/11089/16621
YADDA identifier
bwmeta1.element.hdl_11089_16621
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.