Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 21 |

Article title

Wybrane zagadnienia polityki gromadzenia i selekcji zbiorów w Bibliotece Uniwersytetu Łódzkiego

Content

Title variants

PL
Policy of gathering and selecting collections in the Library of University of Łódź – selected issues

Languages of publication

Abstracts

EN
The aim of this article is to discuss the selected issues connected with the policy of gathering and selecting collections in the Library of the Lodz University. The analysis includes particularly the rules of gathering and selec-ting a legal deposit copy, collections research and management of the journal collections at the example of their gathering. The basic issue undertaken in this consideration refers to the policy of gathering collections and factors which de-termine it. These reflections have been embedded in three subheadings which explain the rules of work in the Library of the Lodz University.
PL
Celem artykułu jest omówienie wybranych zagadnień związanych z polityką gromadzenia i selekcji zbiorów w Bibliotece Uniwersytetu Łódzkiego. W szczególności analizie poddane zostały zasady gromadzenia i selekcji egzemplarza obowiązkowego, segmentacja zbiorów biblioteki oraz zarządzanie zbiorem czasopism na przykładzie ich gromadzenia. Podstawowa kwestia jaka przyświeca podjętym w tym artykule rozważaniom, odnosi się do polityki gromadzenia zbiorów i czynników, które je determinują. Całość rozważań osadzona została w trzech śródtytułach, które przybliżają specyfikę pracy Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego.

Year

Volume

21

Physical description

Dates

published
2015

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

URI
http://hdl.handle.net/11089/17316

YADDA identifier

bwmeta1.element.hdl_11089_17316
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.