Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 21 |

Article title

Rola pracowników książki w procesie transferu kulturowego na przełomie XX/XXI wieku na przykładzie biogramów publikowanych w Słowniku pracowników książki polskiej

Content

Title variants

PL
Role of book labourers in the process of cultural transfer at the turn of the 20/21st century – on the example of biographies published in the Dictionary of Polish book labourers

Languages of publication

Abstracts

EN
The book is a tool of cultural transfer, helping children and adults in different life situations (learning, leisure). Behind it there are people, publish-ers, printers, librarians who shape the culture at various levels (local, regional, national, international). Book institutions play a significant role in the intergen-erational and intercultural transfer. The article presents the initiatives of the Workshop of Dictionary of Polish book labourers for the biographical registra-tion of people associated with the process of creating, distributing and collect-ing prints in Poland.
PL
Książka jest narzędziem transferu kulturowego, pomagającym dzieciom i osobom dorosłym w różnych sytuacjach życiowych (nauka, czas wolny). Za nią stoją ludzie, wydawcy, drukarze, bibliotekarze, którzy kształtują kulturę na różnych poziomach (lokalnym, regionalnym, krajowym, międzynarodowym). Instytucje książki odgrywają znaczącą rolę w procesie transferu kultury – międzypokoleniowym i międzykulturowym. W artykule przedstawione zostały działania Pracowni Słownika pracowników książki polskiej na rzecz rejestracji biograficznej osób związanych z procesem tworzenia, rozpowszechniania oraz gromadzenia druków w Polsce.

Year

Volume

21

Physical description

Dates

published
2015

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

URI
http://hdl.handle.net/11089/17317

YADDA identifier

bwmeta1.element.hdl_11089_17317
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.