Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 21 |

Article title

Historia łódzkiego fandomu mangi i anime w latach 1995–2010

Content

Title variants

PL
History of Lodz manga and anime fandom in years 1995–2010

Languages of publication

Abstracts

EN
The last twenty five years in the history of Poland was not only a period of turbulent political changes, but also a time of profound social metamorphosis. As a result of the opening on western culture influence, in a relatively uniform society new movements and cultural phenomena began to form. One of them, founded around 1995, was the subculture of manga and anime fans (lovers of Japanese comics and animated films). This article pre-sents the history of the Lodz faction of this subculture, from its origins to the period of greatest prosperity. Most focus is placed on activities of local groups of East Asian popculture enthusiasts with full list of their meetings that took place in Lodz region. The text also describes the controversy surrounding the popularization of Japanese comics and animated films.
PL
Ostatnie dwudziestopięciolecie zapisało się w historii naszego kraju nie tylko jako okres burzliwych przemian politycznych, lecz także jako czas głębokiej metamorfozy społecznej. W efekcie otwarcia się Polski na kulturę zachodnią, w dotychczas względnie jednolitym społeczeństwie na skutek oddziaływania impulsów zewnętrznych zaczęły rodzić się nowe ruchy i zjawiska kulturowe. Jednym z nich była powstała około 1995 r. subkultura fanów mangi i anime, czyli społeczność miłośników japońskich komiksów i filmów animowanych. W niniejszym artykule omówiono historię łódzkiego odłamu tej subkultury, począwszy od jej początków po okres największego rozkwitu. Szczególną uwagę zwrócono na działalność łódzkich klubów zrzeszających lokalnych entuzjastów popkultury wschodnioazjatyckiej oraz zaprezentowaniu pełnego wykazu regionalnych zjazdów fanów. W tekście poruszono także zagadnienie kontrowersji towarzyszących popularyzacji japońskich komiksów i filmów animowanych.

Keywords

Year

Volume

21

Physical description

Dates

published
2015

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

URI
http://hdl.handle.net/11089/17343

YADDA identifier

bwmeta1.element.hdl_11089_17343
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.