PL EN


2015 | 1(38) |
Article title

Ocena efektywności ekonomicznej inwestycji przeciwpowodziowych

Authors
Content
Title variants
PL
Evaluation of the economic efficiency of flood protection projects
Languages of publication
Abstracts
PL
W artykule przedstawiono problemy z szacowaniem strat powodziowych przy użyciu wskaźników wartości mienia opublikowanych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska, Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, Ministra Administracji i Cyfryzacji oraz Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie opracowywania map zagrożenia powodziowego oraz map ryzyka powodziowego (Dz.U. z 2013 r. poz. 104) wynikające z ich aktualności i zaprezentowano propozycje aktualizacji wskaźników do bieżących cen, a także zaproponowano dodatkowe wskaźniki szacowania strat powodziowych w produkcji rolnej oraz strat w majątku obrotowym przedsiębiorstw.
EN
This article presents the problems in estimating flood losses with the use of indicators of property value published in the Regulation of 21th December 2012 issued by the Minister of the Environment, the Minister of Transport, Construction and Maritime Economy, the Minister of Administration and Digitization, and the Minister of Internal Affairs on the development of flood threat maps and flood risk maps (Journal of Laws of 2013. pos. 104). The article describes proposals of indicators updated to current prices. Also, additional indicators are proposed for estimating flood losses in agricultural production and losses of current assets of enterprises.
Year
Volume
Physical description
Dates
published
2015
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
URI
http://hdl.handle.net/11089/17435
YADDA identifier
bwmeta1.element.hdl_11089_17435
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.