PL EN


2015 | 19 |
Article title

Poziom katecholamin w ślinie podczas stresu egzaminacyjnego i wysiłku poznawczego

Content
Title variants
PL
Salivary catecholamines in examinational stress and cognitive effort
Languages of publication
Abstracts
PL
By ustalić przydatność katecholamin w ślinie do badania stresu, pobrano próbki od 30 studentów przed egzaminem oraz w dniu pozbawionym stresorów. Następnie aby zbadać wpływ wysiłku poznawczego na poziomy katecholamin, przebadano 31 ochotników, którzy uczestniczyli w dwóch spotkaniach poświęconych realizacji różnych testów poznawczych. Za pomocą HPLC-ED zmierzono poziomy noradrenaliny, dopaminy i adrenaliny w ślinie. W grupie przed egzaminem zaobserwowano wyłącznie obniżony poziom dopaminy w porównaniu do dnia nieobciążonego stresorami. W drugiej grupie wysiłek poznawczy wywołał podwyższenie poziomów wszystkich trzech katecholamin. Zważywszy na niejednoznaczne wyniki z dotychczasowych badań wydaje się, iż adrenalina i noradrenalina w ślinie mogą być stosowane jako markery aktywności współczulnej w badaniach psychologicznych.
EN
In order to determine utility of salivary catecholamines in stress studies, samples were collected from 30 students before an exam and on an ordinary day. Subsequently, to examine the effect of cognitive effort on catecholamines, 31 volunteers, on two days, performed two sets of different cognitive tasks. Noradrenaline, adrenaline and dopamine levels were examined with HPLC-ED. Stressed group shown alleviated levels of dopamine, while levels of other substances remained unchanged. In the second group cognitive effort elicited elevated excretion of all three catecholamines. Given conflicting results from previous literature it appears that salivary adrenaline and noradrenaline might be useful as non-invasive markers of sympathetic activity in psychological research.
Year
Volume
19
Physical description
Dates
published
2015
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
URI
http://hdl.handle.net/11089/18371
YADDA identifier
bwmeta1.element.hdl_11089_18371
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.