PL EN


2015 | Władza sądzenia 7/2015 Współczesna młodzież. Współczesność młodzieży |
Article title

Młodzież i kultura popularna. Przyczynek do badań świata społecznego komiksu

Content
Title variants
PL
Youth and Popular Culture. Contribution to the Study of the Social World of Comics
Languages of publication
Abstracts
PL
W artykule autor podejmuje próbę spojrzenia na współczesną młodzież z perspektywy jej zaangażowania w działalność świata społecznego komiksu. W pierwszej części tekstu autor opisuje krótko koncepcję światów społecznych w wersji zaproponowanej przez Anselma Straussa. Następnie zastanawia się, w jaki sposób można ją wykorzystać do badań działalności fanów komiksu. W dalszej kolejności autor wskazuje przykłady działań podejmowanych w ramach polskiego świata społecznego komiksu oraz opisuje główne dyskusje, jakie toczą się na jego gruncie. Niniejszy tekst należy traktować jako przyczynek do przyszłych systematycznych badań, zawierający wstępną propozycję zastosowania kategorii światów społecznych oraz rezultaty pierwszych, roboczych obserwacji.
EN
In this article, the author attempts to look at today’s youth from the perspective of its involvement in the social world of comics. First, the author briefly describes the con- cept of social worlds proposed by Anselm Strauss. In the subsequent passage he tries to answer the question how this concept can be used in order to research activities of comic book fans. Next, the author indi- cates some examples of activities undertak - en within the Polish social world of comics and describes the main discussions, which take place on this field. This text should be seen merely as a contribution to the systematic studies, which includes a pre - liminary proposal to apply the categories of social worlds and the results of initial, working observations.
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
URI
http://hdl.handle.net/11089/21936
YADDA identifier
bwmeta1.element.hdl_11089_21936
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.