PL EN


Journal
1990 | 6 |
Article title

Badania geograficzne osadnictwa letniskowego w strefie górskiej w wybranych krajach europejskich

Content
Title variants
PL
Les recherches géographiques sur la colonisation touristique dans la zone montagneuse de quelques pays européens choisis
Languages of publication
Abstracts
PL
W opracowaniu przedstawiono dorobek geografii francuskiej, jugosłowiańskiej i czechosłowackiej w zakresie studiów nad osadnictwem letniskowym w strefie górskiej. W krajach tych zjawisko „drugich domów" ma długie tradycje, a w strefie górskiej znajduje się 1/4—1/5 wszystkich obiektów. Wśród zagadnień badanych przez geografów szczególnie wiele miejsca zajmują społeczno-gospodarcze uwarunkowania i następstwa osadnictwa letniskowego, a także związane z tą formą osadnictwa zagrożenia dla środowiska przyrodniczego.
Keywords
Journal
Year
Volume
6
Physical description
Dates
published
1990
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
URI
http://hdl.handle.net/11089/23673
YADDA identifier
bwmeta1.element.hdl_11089_23673
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.