PL EN


2012 | 41 |
Article title

Biografie Polaków na Litwie - poczucie tożsamości narodowej w narracjach uczniów, rodziców i nauczycieli polskich szkół

Content
Title variants
Languages of publication
Abstracts
PL
Opis funkcjonowania społeczności polskich szkół na Litwie w świetle narracji jej członków ukazuje złożony obraz lokalnych strategii i technik konstruowania tożsamości narodowej na litewskim pograniczu kulturowym. Analiza materiału badawczego skoncentrowana jest na odtworzeniu różnorodności dyskursu tożsamości narodowej oraz na opisie zjawisk jej nabywania, prezentowania i argumentowania. Opisane wzory identyfikacji: „Polskość to jest dla mnie wszystko”, „Polskość to polska kultura”, „Polskość to wolność wyboru”, „Polskość – nie wiem …”, pokazują jej przemiany na przestrzeni kilku dziesięcioleci, pod wpływem bezpośrednich wydarzeń społecznych i politycznych oraz szerszych procesów kulturowych. Społeczne funkcje narracji polskości na Litwie związane są z przekazem skierowanym do różnych odbiorców: członków własnej spo-łeczności, litewskiej większości oraz państwa polskiego. Dotyczą uznania odrębnego autochtonicznego kształtu polskości na Litwie oraz troski o jej przetrwanie.
Year
Volume
41
Physical description
Dates
published
2012-12
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
URI
http://hdl.handle.net/11089/2393
YADDA identifier
bwmeta1.element.hdl_11089_2393
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.