PL EN


2017 | 37 (2) |
Article title

On history and liberty: the ‘revisionism’ of Bronisław Baczko

Content
Title variants
EN
O historii i wolności: ‘rewizjonizm’ Bronisława Baczki
Languages of publication
Abstracts
EN
The ‘Warsaw School of History of Ideas’ is the name given to a ‘revisionist think tank’ which was led by the historian Bronisław Baczko from 1956 to 1968 in Communist Poland. This group reunited scholars like Leszek Kołakowski or Krzysztof Pomian around questions related to political believes, theological conceptions or utopian thought. Expelled from the University, B. Baczko left Poland and seek shelter in Geneva where he became a Professor of history of Ideas and historiography. In his new home, he developed an original vision on Enlightenment and the French Revolution
PL
‘Warszawska Szkoła Historii Idei’ to nazwa nadana ‘rewizjonistycznemu think tankowi’ w komunistycznej Polsce, któremu od 1956 do 1968 przewodził historyk Bronisław Baczko. Do grupy tej należeli badacze tacy jak Leszek Kołakowski czy Krzysztof Pomian, dyskutujący takie zagadnienia, jak przekonania polityczne, pojęcia teologiczne czy myśl utopijna. Wyrzucony z Uniwersytetu, Baczko opuścił Polskę i schronił się w Genewie, gdzie został profesorem historii idei i historiografii. W swoim nowym domu wypracował oryginalna wizję Oświecenia i Rewolucji Francuskiej.
Year
Volume
Physical description
Dates
published
2017
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
URI
http://hdl.handle.net/11089/24113
YADDA identifier
bwmeta1.element.hdl_11089_24113
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.