PL EN


2009 | 34 |
Article title

Ciało, kosmetyki, ubranie...Atrakcyjny wygląd w opiniach starszych kobiet.

Content
Title variants
PL
Body, Cosmetics, Clothes … Attractive Appearance In Old Women’s Opinions
Languages of publication
Abstracts
PL
Kultura zachodu określana jest mianem kultury młodości, w której liczy się fizyczność bez skazy: bardzo szczupła sylwetka, młody wygląd, gładka skóra i cera, lśniące włosy. W społeczeństwach ponowoczesnych wygląd ciała znamionuje tożsamość społeczną oraz podkreśla osobowość jednostki. Jednak kobiety wraz z wiekiem tracą atrybuty fizyczne, które są tak cenione społecznie. Przedmiotem zainteresowania niniejszego artykułu jest sposób postrzegania zmieniającej się fizyczności kobiet w wieku 65 lat i więcej oraz odpowiedź na pytania: czy zdaniem respondentek kobiety starsze mogą być atrakcyjne? Czy same czują się kobietami atrakcyjnymi? Ile uwagi poświęcają pielęgnacji ciała? Na podstawie wypowiedzi respondentek został skonstruowany obraz kobiety atrakcyjnej a także zrekonstruowano sposób postrzegania własnego ciała przez starsze kobiety. Badanie zostało zrealizowane w 2007 r., w oparciu o wywiady swobodne ukierunkowane z 24 kobietami w wieku 65 lat i więcej.
EN
The West culture is defined as a culture of youth where physicality without flawless: very slim figure, young appearance, smooth skin and complexion, glittering hair are really matters. In postmodern societies the appearance of body distinguishes social identity and underlines the individual personality. However women, together with age, lose physical attributes which are socially so esteemed. The goal of the article is to show the way of perceiving changing women’s physicality in age 65+ in women opinions and also answer the question: Can old women be attractive? Do they feel attractive? How important for them is cherish their bodies? Attractive women’s image was constructed on old woman’s statement. It reconstructs also the own body perception by old women. Research was realized in 2007. Present results are based on 24 interviews with women 65 years old and over
Year
Volume
34
Physical description
Dates
published
2009
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
URI
http://hdl.handle.net/11089/309
YADDA identifier
bwmeta1.element.hdl_11089_309
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.