PL EN


2010 | 235 |
Article title

On the application of bundling in medical diagnosis

Content
Title variants
Languages of publication
Abstracts
PL
Metoda wiązania modeli (bundling) została zaproponowana przez Hothorna (2003a) jako modyfikacja metody bagging (Breiman 1996). Polega ona na wykorzystaniu dodatkowych modeli, innych klas niż drzewa klasyfikacyjne, budowanych na podstawie zbioru OOB (out-of-bag), zawierającego obserwacje spoza aktualnej próby bootstrapowej. Na podstawie tych modeli dokonuje się predykcji dla obserwacji w próbie bootstrapowej a następnie wyniki predykcji traktuje się jako dodatkowe zmienne objaśniające przy budowie drzewa klasyfikacyjnego (Hothorn 2003a). W referacie przedstawiono wyniki wykorzystania metody wiązania modeli do poprawy dokładności predykcji w wybranych problemach diagnostyki medycznej.
Keywords
Year
Volume
235
Physical description
Dates
published
2010
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
URI
http://hdl.handle.net/11089/349
YADDA identifier
bwmeta1.element.hdl_11089_349
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.