PL EN


2010 | 241 |
Article title

Evaluation of Alternative Taxation Solutions for Consumption Taxes Imposed on Polish Households According to Socioeconomic Groups – Simulation Analysis

Content
Title variants
Languages of publication
Abstracts
PL
Obserwując zmiany myśli ekonomicznej w dziedzinie polityki podatkowej można zauważyć, że coraz większą wagę przywiązuje się do kosztów funkcjonowania systemu, czyli pośrednio do jego efektywności. Różnicowanie stawek podatku VAT uznaje się za jedną z najbardziej kłopotli- wych i kosztownych komplikacji systemu podatkowego w Polsce, która często stwarza trudności przedsiębiorcom i organom kontroli podatkowej. Od wielu lat toczy się w Polsce dyskusja na temat wysokości i stopnia zróżnicowania stawek podatków konsumpcyjnych. Nasuwa się zatem pytanie, jak potencjalne zastosowanie rozważanych opcji wpłynęłoby na sytuację polskich gospodarstw domowych?. Oczywiście przyjmując różne warianty stawek podatków konsumpcyjnych należy uwzględnić fakt przynależności Polski do struktur Unii Europejskiej. Zatem propozycje alternatywnych rozwiązań w tym zakresie muszą uwzględniać konieczność harmonizacji przepisów podatkowych z wymogami unijnymi. Celem artykułu jest próba oszacowania obciążeń polskich gospodarstw domowych podat- kami konsumpcyjnymi, przy przyjęciu różnych wariantów wysokości stawek podatku VAT i po- datków akcyzowych. Głównym źródłem informacji są niepublikowane dane GUS pochodzące
Keywords
EN
podatki   VAT   akcyza  
Year
Volume
241
Physical description
Dates
published
2010
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
URI
http://hdl.handle.net/11089/443
YADDA identifier
bwmeta1.element.hdl_11089_443
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.