PL EN


2013 | 20 |
Article title

Korekta nauczycielska a wypowiedź ustna studentów uczących się języka polskiego jako obcego

Authors
Content
Title variants
PL
Teacher's correction and the speaking abilities of students learning Polish as a second language
Languages of publication
Abstracts
PL
Referat podejmuje temat szczególnego typu komunikacji werbalnej lektorów uczących języka polskiego jako obcego (jpjo) – ustnego poprawiania wypowiedzi studentów. Konfrontuje różne teorie dydaktyczne mówiące o tym, kiedy i w jaki sposób dokonywać korekty, kto jest za nią odpowiedzialny (lektor, student czy pozostali uczestnicy dyskursu) i czy należy poprawiać wszystkie usterki, powstałe w wypowiedzi uczących się, czy tylko te, które utrudniają bądź uniemożliwiają komunikację. Referat zawiera również analizę nagrań dyskursu na lekcji jpjo w Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców UŁ (SJPdC) ‒ na podstawie badań własnych ‒ oraz ocenę wpływu korekty ustnej lektorów na wypowiedzi studentów.
EN
The paper focuses on the unique type of verbal communication of the teachers of Polish as a foreign language (PFL) which is the correction of student‟s oral statements. The author discusses various didactic theories which explain when and how the corrections should be made, who is responsible for them (lecturer, student or the remaining participants of the discourse) and which of the mistakes should be corrected: only those which make the communication unable or all of them. The paper also includes the analysis of discourses that were recorded during PFL lessons in School of Polish for Foreigners at the University of Lodz (based on private recordings) as well as the analysis of the influence of teacher‟s correction on student‟s speaking.
Year
Volume
20
Physical description
Dates
published
2013
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
URI
http://hdl.handle.net/11089/4509
YADDA identifier
bwmeta1.element.hdl_11089_4509
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.