PL EN


2013 | 20 |
Article title

Teksty publicystyczne w programie kursu języka polskiego dla grupy ekonomicznej

Content
Title variants
PL
Journalistic texts in polish language course curriculumfor economy group
Languages of publication
Abstracts
PL
Artykuł zawiera przegląd zawartości najnowszych podręczników do nauczania języka biznesu i do studiowania ekonomii. Uzasadnia się w nim potrzebę włączania tekstów prasowych do programu kursu językowego. Sformułowano kryteria doboru publikacji prasowych: aktualność tematu, powiązanie z dyscypliną przyszłych studiów, odniesienie do wiedzy studentów, do poziomu kompetencji językowych determinowanych przez: słownictwo (terminy), stopień skomplikowania składni, realioznawstwo, przejrzystość wywodu, sposób prowadzenia dyskursu. Określono pozytywne skutki wprowadzania tekstów publicystycznych na lektorat: wzbogacenie wiedzy, rozwijanie poszczególnych sprawności językowych, wzmocnienie relacji nauczyciel‒student, wzrost motywacji, kształtowanie niezależności intelektualnej studentów, wprowadzenie tekstów o zróżnicowanej stylistyce. Opisano realizacje scenariuszy lektoratów z wykorzystaniem tekstów publicystycznych, podkreślono możliwości zastosowania strategii uczenia się i technik nauczania.
EN
The article includes the review of the newest handbooks used in teaching economy and Polish in business. It justifies the need of including journalistic texts in the language course program. It also proposes a set the criteria of texts selection: currentness of the topics, connection with the area of future studies, making use of students' knowledge and language skills determined by vocabulary, syntax complexity, reality knowledge, clarity of reasoning, the manner of dispute. The article lists the positive effects of including journalistic texts. They include the broadening of students' knowledge, the development of particular language skills, the improvement in teacher-student relationship, the enhancement of motivation, and the development of students` intellectual independence. The author describes different lesson plans with the use of journalistic texts, at the same time stressing the possibility of introducing various learning strategies and techniques.
Year
Volume
20
Physical description
Dates
published
2013
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
URI
http://hdl.handle.net/11089/4516
YADDA identifier
bwmeta1.element.hdl_11089_4516
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.