PL EN


2010 | 241 |
Article title

Goals of National Bank of Poland Monetary Policy and Inflation Targeting Strategy in Relation to the European Central Bank Policy

Content
Title variants
Languages of publication
Abstracts
PL
Wraz z podpisaniem w 1991 roku Układu Europejskiego przed Narodowym Bankiem Pol- skim (NBP) zostało postawione bardzo ważne zadanie. Dotyczy ono osiągnięcia stabilności cen oraz integralności systemu finansowego przy jednoczesnym dostosowaniu do wymogów Europejskiego Systemu Banków Centralnych. Dodatkowo na NBP nałożono obowiązek wypełnienia monetarnych kryteriów zbieżności zawartych w Traktacie z Maastricht, co stało się warunkiem przystąpienia Polski do Unii Gospodarczej i Walutowej. Podstawowym i najważniejszym zadaniem NBP jest dążenie do osiągnięcia stabilnej i niskiej inflacji. W celu realizacji stabilności cen, Europejski Bank Centralny (EBC), a tym samym NBP wykorzystują strategie bezpośredniego celu inflacyjnego (BCI). Strategia ta została uznana za najlepszy sposób osiągnięcia finalnego celu polityki pieniężnej. Ponadto, strategia BCI przyczyniła się do antyinflacyjnej wiarygodności NBP oraz do skutecznej kontroli inflacji. W artykule poruszona została kwestia dostosowania strategii polityki pieniężnej NBP do wielu założeń polityki EBC wraz z próbą oceny rezultatów takiego podejścia. Przedstawione zostały również przyczyny odejścia od przyjmowania za finalne innych celów polityki pieniężnej. Celem pracy jest znalezienie odpowiedzi na pytanie, czy strategia BCI jest rzeczywiście najskuteczniejszym sposobem realizacji celu ostatecznego, czyli najlepszą drogą do stłumienia inflacji i utrzymania jej na niskim poziomie.
Year
Volume
241
Physical description
Dates
published
2010
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
URI
http://hdl.handle.net/11089/468
YADDA identifier
bwmeta1.element.hdl_11089_468
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.