PL EN


1999 | 13 |
Article title

Über das soziale Wesen des Menschen in der Historiosophie von August Cieszkowski

Content
Title variants
DE
O społecznej istocie człowieka w historiozofii Augusta Cieszkowskiego
Languages of publication
Abstracts
PL
Społeczny charakter istoty osobowej człowieka wyrażony w antropologicznych wątkach historiozofii A. Cieszkowskiego wyznaczają dwa czynniki o charakterze normatywnym – prawo i moralność. Normatywność prawna reguluje zachowania zewnętrzne człowieka w skali międzyosobowych relacji społecznych oraz w wymiarze stosunków osobowo-grupowych i instytucjonalnych. Normatywność etyczna ma wyraz w wewnętrznych autoosobowych i interpersonalnych relacjach jako realizacja dobra moralnego. Osoba ludzka manifestuje przestrzeganie prawa poprzez obiektywizację w czynie (działaniu) treści normy prawnej. Obiektywizacje treści norm prawnych motywowane są funkcjonowaniem czynników rozumowych (racjonalnością). Obiektywizacje norm etycznych, przejawiające się w postawie moralnej, motywowane są funkcjonowaniem woli. Całościowe wyposażenie osobowościowe człowieka wyznaczają czynniki racjonalne i wolicjonalne uzewnętrzniające się w czynie. Myślenie i działanie funkcjonuje komplementarnie, jako ontologiczna jedność w osobie ludzkiej oraz jako epistemologiczna i aksjologiczna nierozdzielna całość. "Socjum" osobowe człowieka jest zawsze zrelatywizowane do obiektywnych, tj. naturalnych i cywilizacyjno-kulturowych determinacji, tworzących historyczne warunki bytu człowieka. Istnienie osoby ludzkiej w jej dziejotwórczym czynie posiada znamiona egzystencjalnego zdeterminowania.
Keywords
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
URI
http://hdl.handle.net/11089/4761
YADDA identifier
bwmeta1.element.hdl_11089_4761
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.