PL EN


2010 | 242 |
Article title

Economic Efficiency of Polish Eco-Farms after Accession to the EU

Content
Title variants
Languages of publication
Abstracts
PL
Rolnictwo ekologiczne nabiera coraz większego znaczenia, gdyż dzięki tego typu metodzie gospodarowania rolnicy zapewniają wysokiej jakości żywność, dobrostan zwierząt, ochronę śro- dowiska oraz, co również jest istotne uzyskują, z tego tytułu dochód umożliwiający właściwe gospodarowanie. Dużym wsparciem dla rolników są dopłaty do rolnictwa ekologicznego. W Polsce niewielkie dopłaty pojawiły się w 1998 roku, pokrywając 1/3 kosztów kontroli. Jednak w następnych latach wprowadzono dopłaty do powierzchni wybranych rodzajów upraw i użytków zielonych. Po przy- stąpieniu do Unii Europejskiej wielkość dotacji dla rolników ekologicznych wzrosła dość znaczą- co, dzięki czemu poprawiła się również efektywność ekonomiczna gospodarstw. Stawki dotacji przed przystąpieniem do UE uzależnione były od powierzchni gospodarstwa. Najwyższe dotacje uzyskiwali rolnicy, którzy posiadali powyżej 100 ha gospodarstwo, najmniejsze zaś o powierzchni do 5 ha. Stawki dotacji w 1998 roku wynosiły od 75-300 zł na gospodarstwo i co roku były wyższe, tak że w 2003 roku wynosiły 400-800 zł na gospodarstwo. Po akcesji do UE dotacje dla gospodarstw wyraźnie wzrosły, gdyż oprócz dotacji krajowych producenci otrzymują dotacje z UE i dzięki temu np. w 2007 roku dochód rolniczy netto z 1 ha użytków rolnych (UR) wynosił od 140 do 1346 zł.
Year
Volume
242
Physical description
Dates
published
2010
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
URI
http://hdl.handle.net/11089/495
YADDA identifier
bwmeta1.element.hdl_11089_495
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.