PL EN


2010 | 242 |
Article title

Impact of Polish Membership in the EU on Transportation Sektor

Content
Title variants
Languages of publication
Abstracts
PL
Podjęcie decyzji o przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej wywarło duży wpływ na funkcjonowanie naszej gospodarki. Zarówno w okresie przedakcesyjnym, jak i po 1 maja 2004 roku zauważyć można istotne zmiany w strukturze wymiany handlowej z zagranicą, zarówno z punktu widzenia asortymentu eksportowanych i importowanych towarów, jak też kierunków tej wymiany. Zmiany te wymusiły reorientację produkcji niektórych branż, ale wpłynęły też na inne (poza przemysłem) działy gospodarki. W referacie analizowany jest wpływ restrukturyzacji gospodarki na funkcjonowanie transportu w zakresie przewozu ładunków, z uwzględnieniem gałęzi transportu, a przede wszystkim z wyróżnieniem transportu samochodowego i kolejowego. Zaprezentowano podstawowe charakterystyki aktywności transportu w Polsce dokonując porównań odpowied- nich miar wyznaczonych dla krajów Unii Europejskiej. W celu uchwycenia związków przyczynowo-skutkowych opisujących funkcjonowanie transportu zastosowano analizę regresji, która potwierdziła hipotezę o wpływie członkostwa Polski w Unii Europejskiej na aktywność polskiego transportu, jednak jedynie w stosunku do transportu drogowego.
Year
Volume
242
Physical description
Dates
published
2010
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
URI
http://hdl.handle.net/11089/505
YADDA identifier
bwmeta1.element.hdl_11089_505
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.