PL EN


2007 | 03 |
Article title

Semantic aspects of the 'meaning - text' theory

Authors
Content
Title variants
EN
Semantyka w teorii 'sens - tekst'
Languages of publication
Abstracts
PL
Strukturalizm amerykański w swoich wczesnych założeniach odrzucał semantykę jako przedmiot badań językoznawcy, a tym samym jako część nauki o języku. Dopiero Noam Chomsky w pracy Aspects of the Theory of Syntax zaprezentował model gramatyki transformacyjnej, w którym podjął próbę wyjaśnienia zależności między strukturami składniowymi i ich znaczeniem. Za jego kontynuację uznana została teoria ‘Sens – Tekst’, opracowana przez Mielczuka, Żołkowskiego i Apresjana, w której zawarte zostało najbardziej radykalne wśród ówczesnych poglądów podejście do semantyki jako reprezentacji niezależnej od innych elementów modelu. Teoria ta wywarła niezaprzeczalny wpływ na rozwój językoznawstwa, dlatego też celem niniejszego artykułu jest przedstawienie głównych założeń teorii ‘Sens – Tekst’ i jej struktury, ze zwróceniem szczególnej uwagi na relacje między składnią i semantyką.
Keywords
Year
Volume
03
Physical description
Dates
published
2007
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
URI
http://hdl.handle.net/11089/5143
YADDA identifier
bwmeta1.element.hdl_11089_5143
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.