PL EN


2003 | 01 |
Article title

О языке западнорусского катехизиса из 1585 г.

Content
Title variants
O języku katechizmu zachodnioruskiego z 1585 r.
Languages of publication
Abstracts
PL
Artykuł traktuje o języku zachodnioruskiego (białoruskiego) przekładu łacińskiego katechizmu Piotra Kanizjusza Parvus catechismus catholicorum. Język katechizmu był jeszcze w XIX w. przedmiotem zainteresowania znanego białorutenisty E. Karskiego, który jednakże nie miał dostępu do całego zabytku, a tylko do jego ostatniego (piątego) rozdziału. Dwa kompletne egzemplarze wileńskiego wydania zachowały się w Bibliotece Uniwersyteckiej w Uppsali pod sygnaturami Kyrk. Slav. 1, Kyrk. Slav 157. W swoich badaniach wykorzystuję drugi z wymienionych egzemplarzy. W artykule dużo uwagi poświęcono okolicznościom powstania tłumaczenia i wydania katechizmu (działalność jezuitów wileńskich i legata papieskiego Antoniego Possewina) oraz miejscu, jakie zajmuje on wśród innych tego typu tekstów w końcu XVI w. na ziemiach Rzeczypospolitej. W analizie językowej zabytku nacisk został położony na słownictwo. Porównano zasób leksykalny badanego tekstu z korpusem leksykalnym języka ksiąg wybitnego białoruskiego humanisty, filologa i wydawcy, Franciszka Skoryny. Pokrewieństwo językowe obu badanych żródeł zostało dowiedzione w sposób nie podlegający dyskusji. Fakt ten ma niebagatelne znaczenie zarówno dla badań nad historią języka białoruskiego, jak również nad stosunkami konfesyjnymi na ziemiach Rzeczypospolitej w drugiej połowie XVI w.
Keywords
Year
Volume
01
Physical description
Dates
published
2003
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
URI
http://hdl.handle.net/11089/5218
YADDA identifier
bwmeta1.element.hdl_11089_5218
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.