PL EN


1985 | 48 |
Article title

On the Numerical Properties of the M-P Generalized Inverse Algorithms

Content
Title variants
EN
O własnościach numerycznych algorytmów Moore'n-Penrose'a uogólnionych odwrotności macierzy
Languages of publication
Abstracts
PL
Praca zawiera krótki opis trzech nieiteracyjnych i jednego iteracyjnego algorytmu obliczania uogólnionych odwrotności danej macierzy A+ oraz rezultatów eksperymentów numerycznych zmierzających do ustalenia niektórych numerycznych własności tych algorytmów. Stwierdzono, iż a ) wszystkie analizowane algorytmy, oprócz bazującego na zmodyfikowanej dekompozycji wartości własnej, wykazywały małą odporność na złe uwarunkowanie odwracanej macierzy; b) najszybszy algorytm Willnera był najmniej precyzyjny ; c ) algorytm GEINW Warmusa był najbardziej precyzyjny pod względem spełnienia czterech warunków określających uogólnioną odwrotność macierzy A+ d) w przypadku wzrastającego złego uwarunkowania najbardziej stabilny okazał się (w sensie A+1 i spełniania definicji A+ ) algorytm oparty na zmodyfikowanej dekompozycji wartości własnej.
Keywords
Year
Volume
48
Physical description
Dates
published
1985
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
URI
http://hdl.handle.net/11089/6327
YADDA identifier
bwmeta1.element.hdl_11089_6327
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.