PL EN


1982 | 20 |
Article title

Örganisatorische Probleme der Integration von Unternehmen zu Kombinaten

Authors
Content
Title variants
DE
Problemy organizacyjne łączenia przedsiębiorstw w kombinaty
Languages of publication
Abstracts
PL
Zadanie pt. „Digitalizacja i udostępnienie w Cyfrowym Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego kolekcji czasopism naukowych wydawanych przez Uniwersytet Łódzki” nr 885/P-DUN/2014 zostało dofinansowane ze środków MNiSW w ramach działalności upowszechniającej naukę.
PL
Opracowanie niniejsze stanowi prezentację syntezy, prowadzonych pod kierownictwem autora, zespołowych badań nad łączeniem przedsiębiorstw w kombinaty. W szczególności zostały tu wykorzystane doświadczenia wyprowadzone z tworzenia Kombinatów w polskim przemyśle skórzano-obuwniczym. Wyniki badań prowadzą do podstawowego stwierdzenia, że wzrost przedsiębiorstwa przemysłowego, a w szczególności wzrost osiągany w wyniku łączenia przedsiębiorstw, wymaga rozwiązania szeregu nowych, doniosłych problemów organizacji i zarządzania. Muszą one w decydującym stopniu być rozwiązane z wyprzedzeniem w stosunku do łączenia, a częściowo tylko równolegle z tym procesem. Natomiast już po zakończeniu procesu łączenia mogą być dokonywane tylko drobniejsze zabiegi organizacyjne o charakterze korygującym. Autor wskazuje na nowy w naszej literaturze element, a mianowicie na niezbędność dokonywania z odpowiednim wyprzedzeniem opracowania zestawu silnych i słabych stron każdego z partnerów połączenia, a także dla połączonego wielozakładowego przedsiębiorstwa.
Keywords
Year
Volume
20
Physical description
Dates
published
1982
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
URI
http://hdl.handle.net/11089/6396
YADDA identifier
bwmeta1.element.hdl_11089_6396
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.