PL EN


1982 | 20 |
Article title

Die Prognosen der Entwicklung der Leichttindustrie branchen. Über die Struktur der Modelle für Industriezweige und branchen

Content
Title variants
DE
Prognozy rozwoju gałęzi i branż przemysłu. 0 strukturze modeli gałęzi i branż przemysłu
Languages of publication
Abstracts
PL
Referat dotyczy budowania prognoz rozwoju gałęzi i branż przemysłu w oparciu o modele ekonometryczne. W pierwszej części opracowania scharakteryzowana została struktura modeli gałęzi i branż przemysłu. W drugiej, posługując się przykładem przemysłu lekkiego, pokazano zastosowanie model i do opisu funkcjonowania przemysłu odzieżowego i jedwabniczo-dekoracyjnego oraz wykazano przydatność modeli jako narzędzia przewidywania kierunków rozwoju przemysłu i ustalania, w miarę realnych planów, jego działalności.
Keywords
Year
Volume
20
Physical description
Dates
published
1982
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
URI
http://hdl.handle.net/11089/6451
YADDA identifier
bwmeta1.element.hdl_11089_6451
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.