PL EN


1988 | 85 |
Article title

Behaviour of Buyer of Industrial Products in Centrally Planned Economy (Polish Experience)

Authors
Content
Title variants
EN
Zachowanie się nabywców środków do produkcj i w gospodarce centralnie planowanej na przykładzie Polski
Languages of publication
Abstracts
PL
W artykule zostały omówione czynniki wpływające na zachowanie się nabywców (przedsiębiorstwa kupującego) na rynku produkcyjnym w ekonomice niedoborów. Rozważania oparto w części na doświadczeniach wynikających z ostatnich prób wprowadzenia reformy systemu zarządzania i planowania gospodarki w Polsce. Większość uogólnień jednak odnieść można do sytuacji charakterystycznej dla rynku sprzedawcy. Opis zcentralizowanego systemu dystrybucji środków do produkcji oraz prób jego zreformowania stanowią wprowadzenie dla : omówienia form procesu dostosowawczego przedsiębiorstwa do niedoborów podaży, decyzji zakupu i poszukiwania potrzebnych produktów zaopatrzenia, a wreszcie czynników wpływających na pozycję kupującego względem sprzedającego i jego zachowanie mające na ce lu wzmożenie tej pozycji. Analiza doprowadza do wniosku, że sytuacja rynku sprzedawcy i wynikające z niej zachowania partnerów wymiany pociągają za sobą negatywne konsekwencje ekonomiczne, społeczne i etyczne.
Keywords
Year
Volume
85
Physical description
Dates
published
1988
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
URI
http://hdl.handle.net/11089/6571
YADDA identifier
bwmeta1.element.hdl_11089_6571
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.