PL EN


1988 | 85 |
Article title

Strategic Thinking in Marketing

Authors
Content
Title variants
EN
Myślenie strategiczne w marketingu
Languages of publication
Abstracts
PL
Celem artykułu jest ukazanie znaczenia strategii marketingowej oraz trudności jej formułowania przez przedsiębiorstwa w gospodarce rynkowej. Autor definiuje koncepcję marketingu i ukazuje jej ewolucję w formie trójetapowego modelu. Opracowanie strategii wymaga orientacji przedsiębiorstwa na przyszłość i dominacji myślenia długookresowego. Pociąga to za sobą objęcie planowaniem coraz to nowych dziedzin działalności przedsiębiorstwa oraz uwzględnienie różnych aspektów jego otoczenia (także pozarynkowego). Strategia marketingowa służy nie tylko dostosowaniu się przedsiębiorstwa do przyszłego popytu, lecz również pozwala kształtować rozwój struktury rynku. Wymaga to prowadzenia szerokiej analizy rynku, dotyczące j m. in . przedsiębiorstw konkurencyjnych oraz ich udziału na rynku. Analiza ta obejmuje również profile percepcji produktu, krzywe kosztów oraz metodę portfolio. Wybór strategii kanałów rynku autor uważa za kluczowe decyzje o przedsiębiorstwie, podkreślając konkurencyjność różnych kanałów rynku. Wobec stosowanych dotychczas metod analizy rynku, opierających się na wskaźnikach udziału przedsiębiorstw na rynku oraz stopy wzrostu obrotów, autor wyraża sceptycyzm. Uważa je za zbyt uproszczone, nie oddające złożoności sytuacji rynkowej. Metody te winny być uzupełnione w przyszłości o informacje dotyczące otoczenia wewnętrznego i zewnętrznego przedsiębiorstwa.
Keywords
Year
Volume
85
Physical description
Dates
published
1988
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
URI
http://hdl.handle.net/11089/6572
YADDA identifier
bwmeta1.element.hdl_11089_6572
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.