PL EN


2013 | 02 |
Article title

Recycling Tadeusza Różewicza jako poemat satyryczny

Content
Title variants
PL
Recycling by Tadeusz Różewicz as a satirical poem
Languages of publication
Abstracts
PL
W artykule zanalizowane zostały sposoby przejawiania się satyryczności w poemacie recycling Tadeusza Różewicza. Wskazując na ścisły związek między dążeniem Różewicza do poszerzania granic poezji a postawą satyryka, autorka dowodzi, że poeta ten jest mistrzem satyry sarkastycznej, poważnej i zaangażowanej, a najlepsze efekty artystyczne jako satyryk osiąga wówczas, gdy przejawiająca się w jego utworach satyryczność znajduje kontrapunkt w liryczności. Zdaniem autorki różnorodność tonacji i środków, za pośrednictwem których manifestuje się w recyclingu satyryczność, a także ostentacyjne balansowanie na granic poezji, pozwala uznać ten poemat za przełomowy w procesie przemian, jakim ulegała satyra w poezji Różewicza.
Year
Volume
02
Physical description
Dates
published
2013
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
URI
http://hdl.handle.net/11089/6576
YADDA identifier
bwmeta1.element.hdl_11089_6576
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.