PL EN


1988 | 85 |
Article title

Vertical Marketing Management in Marketing Channels (Conflict and Power Problems)

Content
Title variants
EN
Pionowe zarządzanie marketingowe w kanałach rynkowych (problem konfliktu i siły przetargowej)
Languages of publication
Abstracts
PL
Pionowe zarządzanie marketingowe jest rozumiane jako systematyczne i zorientowane na cel przedsiębiorstwa koordynowanie działalności marketingowej podmiotów, znajdujących się na rożnych poziomach rynku. Siła przetargowa tych podmiotów, a także relacje zachodzące między nimi istotnie się zmieniły. Handel staje się wiodącym uczestnikiem kanału rynkowego i zaczyna odgrywać dominującą rolę w procesie integracji wertykalnej. Równocześnie konflikty między uczestnikami kanału rynkowego, wywołujące skłonność do sprzecznych ich zachowań, ulegają nasileniu. Wynika to w części z wzrastającego znaczenia handlu i zmian relacji między siłą przetargową poszczególnych uczestników kanału rynkowego. Przedstawiono dziedziny i przyczyny występowania najczęstszych konfliktów, podając ich typologię z uwzględnieniem przeciwstawnych dążeń producentów i handlu. Na tym tle, przyjmując rożne kryteria klasyfikacyjne, wyróżniono 5 podstawowych typów zarządzania marketingowego. Wykorzystano materiał empiryczny odnoszący się do rożnych form integracji wertykalnej między handlem a przemysłem w RFN.
Keywords
Year
Volume
85
Physical description
Dates
published
1988
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
URI
http://hdl.handle.net/11089/6582
YADDA identifier
bwmeta1.element.hdl_11089_6582
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.