PL EN


1989 | 91 |
Article title

Model of Employment in the CMEA Countries

Content
Title variants
EN
Model zatrudnienia w krajach RWPG
Languages of publication
Abstracts
PL
Artykuł stanowi próbę modelowania zatrudnienia w siedmiu krajach wchodzących w skład RWPG. Ze względu na powiązania sektora zatrudnienia z innymi blokami makromodelu gospodarki krajów RWPG w głównej mierze analizowano kształtowanie się podaży siły roboczej w podziale na sferę produkcji materialnej (w rozbiciu na podstawowe działy gospodarki narodowej) oraz sferę niematerialną (ogółem). Poszczególne równania modelu były estymowane na podstawie rocznych danych statystycznych za lata 1963-1970. W pierwszym paragrafie scharakteryzowano czynniki wyznaczające rozmiary podaży siły roboczej. W dalszej części artykułu przedstawiono schemat i charakterystykę modelu oraz dokonano analizy wyników estymacji modelu.
Keywords
Year
Volume
91
Physical description
Dates
published
1989
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
URI
http://hdl.handle.net/11089/6706
YADDA identifier
bwmeta1.element.hdl_11089_6706
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.