PL EN


1989 | 91 |
Article title

Econometric Model of Foreign Trade Flows of the European CMEA Countries

Authors
Content
Title variants
EN
Ekonometryczny model handlu zagranicznego europejskich krajów RWPG
Languages of publication
Abstracts
PL
W artykule przedstawiono zagadnienia specyfikacji równań handlu zagranicznego, odzwierciedlające mechanizmy funkcjonowania handlu krajów RWPG z krajami wspólnoty, jak i z krajami niesocjalistycznymi. Omówione zostały podstawy konstrukcji równań, przy założeniu roli cen i relacji z cenami światowymi oraz ich konsekwencji w procesie modelowania handlu wzajemnego oraz obrotów z krajami spoza RWPG. Zaprezentowano koncepcję odmiennej specyfikacji równań dla rynków o popytowej i podażowej orientacji w poszczególnych grupach wyrobów. Przedstawiono także metodę łączenia modeli krajowych poprzez równania handlu zagranicznego, wykorzystując podejście "pool approach". Rozważania teoretyczne i specyfikację równań uzupełniają wyniki estymacji modelu.
Keywords
Year
Volume
91
Physical description
Dates
published
1989
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
URI
http://hdl.handle.net/11089/6707
YADDA identifier
bwmeta1.element.hdl_11089_6707
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.