PL EN


2003 | 166 |
Article title

Kryteria nominalnej konwergencji, rozwój rynków finansowych i realna konwergencja

Content
Title variants
PL
The Nominal Convergence Criteria Financial Market Development and the Real Convergence
Languages of publication
Abstracts
EN
The article attempts to review the issue of the current Eastern enlargement o f the European Union (EU) by the new candidate countries. The accepted obligations of the membership have a permanent impact on the economic policy of the accession countries. The nominal convergence objective of the economic authorities leads to the convergence in the inflation rates, and the prices of financial assets across the EU. Besides the subsequent liberalisation of the capital flows and the institutional adaptation, it is the perspective of Maastrich criteria fulfilment that directly forms the financial market conjuncture, and indirectly, the whole economic condition. We tried to assess the compatibility of the Maastricht criteria and their conformity with the economic policy of the candidate countries and with the main goal of the European integration i.e. real convergence, that relies on the reduction of civilisation development of the Central Eastern European countries with the Euroland.
PL
Niniejszy artykuł zawiera przegląd problemów dotyczących planowanego przyjęcia nowych członków do Unii Europejskiej w ramach tzw. rozszerzenia Unii na Wschód. Przyjęte razem z członkostwem zobowiązania będą trwale oddziaływały na Politykę gospodarczą wstępujących krajów. Dążenie władz gospodarczych do wypełniania kryteriów nominalnej konwergencji będzie wpływać na zbliżanie się temp wzrostu poziomu Cen w tym cen aktywów finansowych. Obok dalszej liberalizacji obrotów kapitałowych ' dostosowań instytucjonalnych, to właśnie perspektywa wypełniania w polityce fiskalnej, monetarnej i kursowej zasad traktatowych będzie bezpośrednio kształtowała sytuację na rynku finansowym i pośrednio kondycję gospodarki. W prezentowanym artykule podjęto Próbę oceny wzajemnej spójności kryteriów z Maastricht, ich zgodności z interesami gospodarczymi państw kandydujących oraz z głównym celem działań akcesyjnych, jakim jest realna konwergencja, polegająca na zmniejszaniu się różnic cywilizacyjnych pomiędzy gospodarkami krajów ESW i Eurolandu.
Year
Volume
166
Physical description
Dates
published
2003
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
URI
http://hdl.handle.net/11089/6822
YADDA identifier
bwmeta1.element.hdl_11089_6822
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.