PL EN


2003 | 166 |
Article title

Zarys modelu sektora bankowego w gospodarce zamkniętej

Authors
Content
Title variants
PL
Outline of the Model of the Bank Sector in a Closed Economy
Languages of publication
Abstracts
EN
The model is aimed at the analysis of the influence exerted by the behavior of the depositors and borrowers on the banking system.
PL
Celem modelu jest badanie wpływu zachowania deponentów i kredytobiorców na funkcjonowanie systemu bankowego. Analizowane zachowania są reprezentowane Przez przeciętne okresy: trwania depozytów oraz zaciąganego kredytu. Model ma charakter ynamiczny, co oznacza uwzględnienie nie tylko zmian sald zasobów, ale również natężenia strumieni. Depozyty to zasób, do którego wpływa strumień wpłacanych oszczędności oraz z którego wypływa strumień podejmowanych oszczędności. Strumień ezoszczędności jest określony przez rozkład czasu trwania depozytów. Udzielony kredyt Powiększa dług, który jest pomniejszany przez strumień spłat zadłużenia (kształtowany Przez rozkład okresu kredytu). Stopa procentowa jest funkcją relacji popytu i potencjalnej Podaży kredytu oraz relacji rezerw obowiązkowych i rezerw systemu bankowego.
Year
Volume
166
Physical description
Dates
published
2003
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
URI
http://hdl.handle.net/11089/6828
YADDA identifier
bwmeta1.element.hdl_11089_6828
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.