PL EN


2003 | 166 |
Article title

Inflacja cenowa finansowych dóbr inwestycyjnych

Content
Title variants
PL
Price Inflation of Financial Goods
Languages of publication
Abstracts
EN
This paper includes a description of measurement methods of Polish inflation of financial lnstruments and graphic presentation oľ Ume series obtained quarterly from 1993.2 to 2000.3, as Well as economic comments on the results. Inflation of financial instruments is constructed as indices of aggregate returns from those assets. The formulas mentioned above were made °n the well known Laspeyres-type and Paashe-type index basis and applied to Polish financial markets of money, stocks and bonds.
PL
Celem artykułu jest omówienie wzorów obliczeniowych tzw. cenowej inflacji finansowych dóbr inwestycyjnych polskiej gospodarki, rozumianych jako indeksy zespołowe zyskowności z tych dóbr, prezentacja graficzna otrzymanych kwartalnych szeregów czasowych tych indeksów za okres 1993.2-2000.3, a także ekonomiczny komentarz do otrzymanych szeregów. Obliczenia dotyczą polskich finansowych rynków pieniądza, akcji i obligacji. W rachunkach wykorzystano znany wzór na indeks Laspeyresa i Paaschego.
Year
Volume
166
Physical description
Dates
published
2003
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
URI
http://hdl.handle.net/11089/6830
YADDA identifier
bwmeta1.element.hdl_11089_6830
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.