PL EN


2003 | 167 |
Article title

Znaczenie EDI dla prawidłowo realizowanych zadań w obszarze logistyki odwrotnej

Content
Title variants
PL
A Role of the EDI System for Properly Realized Tasks in the Area of Reverse Logistics
Languages of publication
Abstracts
EN
In the paper author points that proper reverse logistics functioning requires creation or usage of suitable EDI system consisting all necessary elements. The author widely presents the structure and functioning of EDI system in reverse logistics basis on the EDI transaction set - ANSI ASC X12 version 003050.
PL
W materiale autor zwraca uwagę, że dla właściwego funkcjonowania logistyki odwrotnej niezbędne jest stworzenie lub wykorzystanie odpowiedniego systemu EDI, który będzie uwzględniał wszystkie potrzebne elementy. Strukturę i funkcjonowanie systemu EDI w logistyce odwrotnej autor szeroko prezentuje na przykładzie zestawu transakcyjnego ANSI ASC X12 v.003050.
Keywords
Year
Volume
167
Physical description
Dates
published
2003
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
URI
http://hdl.handle.net/11089/7112
YADDA identifier
bwmeta1.element.hdl_11089_7112
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.